მთავარი

ჩვენს შესახებ

ნამუშევრები

სერვისები

ფასები

კონტაქტი

ფასები

დასახელება

ერთეული

ძველი ფასი

ვალუტა

აზომვითი ნახაზი

100

200

ლარი

დემონტაჟისა და ტიხრების მოწყობის გეგმა

50

220

დოლარი

სან-კვანძების დეტალური გეგმა (წერტილებით)

30

212

ლარი

ავეჯის განლაგების გეგმა

50

123

ლარი

მოსაპირკეთებელი მასალების გეგმა

40

123

ევრო

ჭერის გეგმა

50

200

ლარი

ელექტროობის გეგმა

100

200

ლარი

განათების გეგმა

40

200

ლარი

სათავსების განშლა

100

200

ლარი

3D ვიზუალიზაცია

200

200

ლარი

საუკეთესო ხარისხი 23 901

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი12 80888

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი22

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტიq