არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურაგეგმარებითი პროექტირების და სივრცის ორგანიზების ხელოვნებაა, რომელიც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების პროექტირებასა და მშენებლობასთან. საზოგადოების თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობების და ესთეტიური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, იგი ქმნის მატერიალურად ორგანიზებულ გარემოს, რომელიც ესაჭიროება ადამიანს ცხოვრებისა და მოღვაწეობისათვის.
არქიტექტურა როგორც ხელოვნების დარგი, შედის სულიერი კულტურის სფეროში. იქმნება რა ადამიანის ხელით, იგი თავის მხრივ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების და უშუალოდ ადამიანის განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში. მხატვრული გამოსახვით გამოხატავს საზოგადოების მსოფლმხედველობას და ესთეტიურად აყალიბებს ადამიანის გარემოს.

ჩვენი მომსახურება

 • განმარტებითი ბარათი

 • სიტუაციური გეგმა (აეროფოტოგადაღება)

 • გენგეგმა

 • დაკვალვის გეგმა

 • სართულების გეგმები

 • სახურავის გეგმა

 • ჭრილები

 • კარფანჯრების ექსპლიკაცია

 • ფასადების ვიზუალიზაცია (მასალების მითითებით)

 • პერსპექტივის ხედები

 • ფოტომონტაჯი

 • კონსტრუქციული ნახაზები

 • შიდა წყალგაყვანილობის სქემა

 • გათბობის სისტემის სქემა

 • შიდა ელექტროგაყვანილობის სქემა

 • მასალების შერჩევა

 • პროექტის ზედამხედველობა *